Loading...
SİZ 2017-10-18T15:06:36+00:00

Siz

Markanız hakikî, niyetiniz hakikî ise;
Zihniniz açık, bünyeniz sağlam ise;
Varılacak yer kadar revân olunan yolu da önemsiyorsanız
Konforlu, bilindik seyâhatlere,
meşakkâtli, hikâyeli seyyahlığı tercih ediyorsanız;
Risk’in çok zengin bir besin kaynağı olabileceğini düşünüyorsanız;
Spirali çizgilere yeğliyorsanız:
Yeni’nin vücut bulacağı
Kaos’un Doğurgan Eşiği’ndesiniz.