Loading...
İLETİŞİM MODÜLLERİ 2017-10-18T15:36:56+00:00

İletişim Modülleri

• İletişim Omurgası’nın çatılması
• Kurumsal Logo ve slogan yaratımı
• İçerik ve Tasarım
» yazılı basın, açıkhava, basılı malzeme
• Tanıtım filmleri çekim ve montaj
• Web sitesi içerik ve tasarım yönetimi
• Sosyal Medya Kanalları Yönetimi
• Özel etkinlik tasarımı ve yönetimi
• Online pazarlama kanallarının yönetimi
• Blog içerik, tasarım ve yönetimi